Villkor och regler

Anmälda medlemsuppgifter

Uppgifterna är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats. Du får inte lämna ut ditt användarnamn och lösenord till person som ej har din tillåtelse att använda dina uppgifter för egen räkning. Du ska i övrigt iaktta största omsorg så att dina medlemsuppgifter ej röjs för obehöriga eftersom du är personligt ansvarig för allt som görs från ditt medlemskonto. 

Om du glömt ditt lösenord kan du återställa det med hjälp av en funktion som finns i anslutning till inloggningsfälten.

Borttagande av medlemsuppgifter

Skicka ett e-postmeddelande till info@clubsueco.com om du vill att dina personuppgifter skall tas bort. På många av våra digitala tjänster finns det även möjlighet att ändra eller radera medlemsuppgifter på sidan för dina personliga inställningar. Se respektive tjänst för mer information. Du kan också få uppgift om behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss på ovanstående adress. 

Säkerhet för insamlade uppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder som skydd mot förlust, felaktig användning eller ändring av uppgifter som erhålls via vår webbplats.

Vi vidtar alla nödvändiga steg för att säkerställa att uppgifterna bearbetas på ett säkert sätt. Ingen dataöverföring på internet kan dock garanteras fullständigt. Följaktligen, även om alla tänkbara ansträngningar görs för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte ge en hundraprocentig garanti för att de överförda uppgifterna hålls säkra.

Användning av uppgifterna

Uppgifterna ges inte till någon annan organisation eller något annat företag utan särskilt tillstånd från Club Suecos styrelse. Vi har inga samarbeten eller särskilda relationer till internetbaserade marknadsföringsbyråer, inte heller säljer, hyr ut eller gör dina uppgifter tillgängliga för tredje man.

Om du anser att vår webbplats inte följer integritetspolicyn kan du kontakta oss på den ovan angivna e-postadressen.

Övrigt

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, vilket är textfiler som lagras på din dator för att hjälpa webbplatsen analysera hur användarna använder den. Informationen som skapas av cookien om din användning av webbplatsen (inbegripet din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder informationen i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för webbplatsoperatörer och erbjuda andra tjänster med anknytning till webbplatsaktiviteter och internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje man om detta krävs enligt lag, eller om tredje man bearbetar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att sammankoppla din IP-adress med andra uppgifter som innehas av dem. Du kan förhindra användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar för din webbläsare. Observera dock att det kan innebära att du inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att Google bearbetar uppgifter om dig på det sätt och för de syften som anges ovan.