Klubbmästerskapet 4. 11. 2016

Från vänster:
Leif Johanesson Nr. 1 och klubmester, Birgit Franzen Nr. 2, och Grethe Gjellestad Nr. 3
Birgit Franzen Nr. 2 – var fråvärende vid foton
Kjell Erik och Birgitta stod för fördelningarna.

Relutat