Bli medlem i Club Sueco

Fyll i blanketten nedan och spara den.

Klicka här>> Inträdesblankett Club Sueco

Skicka den sedan, som bilaga, i ett mail till: 

web-medlemsansvarig@clubsueco.com

När vi mottagit din anmälan och betalning registrerats, skickar vi ditt medlemskort via e-post.


Årsavgiften är 20€ per ny medlem

Betalning sker till Club Suecos bankkonto:

Banco Sabadell (Torrevieja)

IBAN:   ES69 0081 1501 1600 0200 4005

BIC:      BSAB ESBB

OBS! Det är mycket viktigt att du anger AVSÄNDARE (NAMN) i meddelandefältet då avsändare inte framgår med automatik på kontoutdraget vid överföring!

Ny medlem, som betalar sin medlemsavgift efter oktober månad, blir registrerad som medlem för kommande år, men blir fullvärdig medlem från betalningsdagen. Återstående tid av innevarande år blir ”gratis”.