Petanca instruktioner

Petanca instruktioner 

Lilleutkast mellan 6-10 m. Ej godkänt kast, placerar nästa lag ut lillen, är det godkänt, spelar första laget ut klot. 

Ringen skall vara 35-50 cm och 0,5 meter från sarg, linor (vid hinder bakom 1 m) vid första utkastet. Långsida 0.5m. Man får ej plocka bort stenar och dylikt från banan under spelet. 

Mätning mellan klot och lille, mäts från mitt på klot till lilles första kant. 

Den som kastat senast mäter först. Sedan får motståndaren kontrollmäta. 

Vid mätning skall båda lagen vara överens.

När domaren mäter lämnar alla spelare banan. 

Lillen är död om den går i sargen eller lämnar spelplanen. Om båda lagen har klot kvar omspel, har bara ett lag klot kvar räknas antalet klot som poäng 

Spelat klot som stoppas av en medspelare är ogiltigt, dött klot. 

Spelat klot som stoppas av någon från motståndarlaget skall ligga kvar eller kastas om, Hon/Han får välja.                                                        

Tidsfrist är 1 minut från att man vet vem som leder. 

Om någon kastar ett klot och tror att motståndaren är närmare och kastar ett klot till och det vid mätning visar sig att första klotet var närmare, då är sista lagda klotet dött och ska plockas bort. 

BARA ETT nedslag får man ta bort; det behöver ej vara det sista nedslaget. Får ej ta nedslag före lilleutkast.

Klot som tar i sargen eller är helt över lina skall tas bort, om någon av lagen ej gör det och utkast av motståndarlaget görs är klotet i spel. ( Giltigt). 

Klot som tas bort vid omgångens slut innan båda lagens godkännande, är ogiltiga. 

Man skall kasta om ett klot som stoppas eller ändrar riktning mellan ring och lille från en annan match 

När man gör lilleutkast, lägg eller skott av klot skall man stå kvar i ringen tills klot har landat.