Viktigt ang Padron

Viktigt för dej som  inte har registrerat ” Padron ”

 

Rojales, som andra kommuner i Alicante-provinsen upplever en nergång i personer som är registrerade i det kommunala registret ( Padron ), särskilt i den utländska gruppen. Vi är medvetna om att det finns ett stort antal av Icke-registrerade personer som bor i kommunen, och denna uppmaning är till dem för att göra dem medvetna om hur viktigt det är att registrera sej ( Padron ).

Registreringen hjälper kommunen att upprätthålla samhällsservice och infrastruktur. Varje person som är registrerad i kommunen berättigar till ett visst bidrag från stat och region för att investera i skolor, hälsovård, social service, kultur, säkerhet ( polis , brandkår o.s.v.) och infrastruktur.

Allt detta visar hur viktigt det är att registrera Padron, vi kan alla hjälpa till att höja kvalitén på livet i kommunen.

Personer som inte är säkra på om de är registrerade kan gå till Ayuntamiento (rådhuset) en trappa upp och kolla.

Icke recidenta behöver registrera sej varje 2 år. Recidenta varje 5 år. Kommunen brukar skicka ut påminnelse

Var kan du registrera dej:

¤ Rojales Town Hall Ayuntamiento ( Malecon de la Encanta no. 1  2 vån.)

¤ Quesada Municipal Centre ( Plaza Blanca no. 1 )

Vilka dokument behövs:

¤ Pass eller ID-kort

¤ Aktuell El- eller vatten-räkning, Lagfart eller hyreskontrakt

Din registrering i det lokala registret gör dej ej till officiellt recident i Spanien. Det gör inte heller att du skall betala skatt.

Någon i klubben hjälper säkert till om det behövs.

Låt oss nu alla bidra till vår kommun Rojales.


UPPMANING till våra medlemmar ang ”Padron”, att skriva sig i kommunen.

Rojales kommun har ca 3000 fastighetsägare som inte är skrivna i kommunen. Detta medför att Rojales kommun går miste om ca 400.000 euro/per år, medel som utbetalas från Valencia. Dessutom räknas antal poliser, läkare, sociala tjänster m m på invånarantalet i kommunen.

Även om du enbart är här två veckor per år, så skriv dig i kommunen. Det kostar ingenting, men skapar bättre välfärd för oss alla. Rapporteras inte till skattemyndigheter eller polis.