Styrelsen

Styrelse och funktionärer för
Club Sueco de Ciudad Quesada (Svenska Klubben) 2024

 

Ordförande

Vice Ordförande

Ansvarig för det
spanska samhället

 

 

Sekreterare

Åke Agneflo Louise Melander Marie Boström

 

Webmaster

 

 

 

Kassör 
och
 Medlemsansvarig 

 

 

 

Björn Dyrefors Britt Karlsson  

Ledamöter från sektionerna

Suppleanter

  • Agneta Leonhardt, Aktiviteter
  • Anneli Lindberg, Golf
  • Ulf Boström, Minigolf
  • Pia Agneflo, Petanca

Revisorer

  • Maria Zweifel 

Valberedning

  • Peter Lander (sammankallande)
  • Olle Hellgren

Stadgar för Club Sueco