Styrelsen

Styrelse och funktionärer för
Club Sueco de Ciudad Quesada (Svenska Klubben) 2022

 

Ordförande

Vice ordförande

 

Sekreterare

Alf Gröndahl Sune Carlsson Marie Boström

Webmaster

och

Medlemsansvarig

 

Kassör

Ordförande

Aktivitetssektionen

Peter Norström Barbro Norström Steffi Siljegard

Ledamöter

Suppleanter

  • Aktivitetssektionen
  • Bo Ulván, Petanque
  • Annelie Lindberg, Golf
  • Mats Niwhede, Minigolf
  • Johan Paulsen, Dart

Revisorer

  • Mikael Rheindorf, (Sammankallande)
  • Sonja Englert Bogaert

Valberedning

  • Leif Lindblad, (Sammankallande)
  • Bennett Helin

Stadgar för Club Sueco