Styrelsen

Styrelse och funktionärer för
Club Sueco de Ciudad Quesada (Svenska Klubben) 2020

 

Ordförande

         

  Vice ordförande

 

Sekreterare   

Alf Gröndahl Sune Carlsson Britt Karlsson
    

Web och Medlemsansvarig

    

Kassör

 
Peter Norström Barbro Norström  

Ledamöter

Suppleanter

  • Bo Hjalmarsson, Petancasektionen
  • Gunnar Bergström, Golfsektionen
  • Kjell B. Johansson, Minigolf- & Dartsektionen
  • Evert Karlsson, Aktivitetssektionen

Revisorer

  • Bennett Helin, (Sammankallande)
  • Birgitta Myrèn

Valberedning

  • Bo Ulván, (Sammankallande)
  • Ulf Thörnblad
  • Boel Wallin

Stadgar för CLUB SUECO