Styrelsen

Styrelse och funktionärer för
Club Sueco de Ciudad Quesada (Svenska Klubben) 2020

 

Ordförande

           

  Vice ordförande

 

Sekreterare     

Alf Gröndahl Sune Carlsson Britt Karlsson
      

Web och Medlemsansvarig

      

Kassör

 
Peter Norström Barbro Norström  

Ledamöter

Suppleanter

  • Bo Hjalmarsson, Petancasektionen
  • Kjell B. Johansson, Minigolf- & Dartsektionen
  • Aktivitetssektionen, Vakant

Revisorer

  • Bennett Helin, (Sammankallande)
  • Birgitta Myrèn

Valberedning

  • Bo Ulván, (Sammankallande)
  • Ulf Thörnblad
  • Boel Wallin

Stadgar för CLUB SUECO