966 196 999 till Taxi

Rojales kommun har åtta taxibilar, varav två är anpassade för funktionshindrade personer.

Som en del i vårt åtagande att öka och förbättra de offentliga tjänsterna, har Rojales stadsfullmäktige inrättat ett enda telefonnummer (966 196 999) för bokning av lokal taxiservice.

Som ett resultat kommer våra medborgare ha lättare tillgång till taxi. Magnetmärken kommer att släppas inom kort, som visar telefonnumret för att säkerställa att det alltid är synligt och behändigt.

Vi hoppas att detta initiativ kommer att förbättra tillgången till den lokala taxiservicen.