Tävling

 


Vi använder oss av Svenska Golfförbundets IT-system (GIT). Du anmäler dig till tävlingar härunder, antingen genom att logga in till Min Golf eller klicka på den aktuella tävlingen och anmäla dig där genom att klicka på rubriken Anmäl.

Avanmälan senast söndag 18.00 via mail till: tavling@clubsueco.com


Vi använder oss av turordning för de som anmäler sig till våra tävlingar.

Inloggning golf.se
Lokala regler

Lokala regler för La Marquesa Golf & Country Club hittar du här:

Lokala Regler La Marquesa 2019-02-25.