Temakvällen med polisen

I torsdags kväll genomfördes en välbesökt temakväll då representanter från Policía Local i Rojales besvarade medlemmarnas frågor om ordnings- och trafikregler i Spanien och i kommunen.

Drygt 60-talet personer närvarade och gick förhoppningsfullt hem lite bättre upplysta om de ordning´-och trafikregler som gäller. Behjälplig med tolkning var Martina Enberg som gjordes på ett förträffligt sätt.

Aktivitetskommitten

Inläggsförfattare: 9999 - Jan Wallin