2018-04-13 Petanca Flaskspel

Årets första flaskspel i Petancan

22 glada petancare möttes till spel.

Vinnare blev:

1 plats Karl-Erik Lindström, 3 vinster

2 plats Bo Hjalmarson, 3 vinster

3 plats Bo Ulvan, 2 vinster.

  

Inläggsförfattare: 1379 - Kjell Erik