GIT Tävling

Tävlingsanmälan

Fr.o.m den 17 febr kommer vi att använda oss av Svenska golfförbundets IT-system (GIT).

Tävlingsanmälan skall i fortsättningen ske via Min Golf.

Gå in på www. clubsueco.com klicka på sektioner, golfsektioner, tävling

alt. använd länken http://www.clubsueco.com/sektioner/golfsektionen/taevling

Anmälan skall ske senast kl. 8.00 lördag före onsdagstävlingen .

Avanmälan senast söndag kl. 18.00.

Inläggsförfattare: 9999 - Jan Wallin