Onsdagsgolfen

Hej alla medlemmar i Club Suecos golfsektion!

Nu minskar antalet spelare kraftigt när de flesta åker hem till sina hem i Skandinavien. De som är kvar här kan fortsätta att spela golf på onsdagar och följande gäller för perioden t.o.m 25 september: 4+11+18+25 maj anmäler man sig genom att skriva upp sig på listan i klubbhuset.

Jörgen Engerfelt kommer att fixa det mesta under maj och september.

För perioden 1 juni till 31 augusti är det bokat 3 bollar varje gång med start 8.34.
Ingen föranmälan är nödvändig men var på plats i klubbhuset senast 20 min före start för lottning av bollarna.

Ingen ansvarig är utsedd utan ni bestämmer gemensamt vilka förutsättningar som ska gälla för tävlingen.

För september med Jörgen på plats är tiden 8.34 och fler bollar bokade.

Frank och Kurt kommer att lägga upp tävlingskalendern på GIT under sommaren.

Som ny ordförande för golfsektionen ber jag att få tacka mina medhjälpare för ett väl genomfört arbeta under min första tid på posten. Jag är öppen för nya idéer till ev. förändringar och förbättringar av vår verksamhet.

Kom gärna med förslag.

Trevlig sommar!

Vänliga hälsningar
Gunnar Bergström

Inläggsförfattare: 9999 - Jan Wallin