Lokala regler La Marquesa

Lokala regler för La Marquesa Golf & Country Club gäller fr o m 2015-03-10 vid tävlingsspel arrangerade av Scandinavian Golfclub samt Club Sueco Svenska Klubben

1. Lägesförbättring

En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet får spelaren markera, lyfta och rengöra utan plikt. Bollens läge måste markeras innan den lyfts. Spelaren måste därefter placera bollen på en punkt inom ett scorekort från där den ursprungligen låg, men inte närmare hål eller i ett hinder eller på en green.

En spelare får placera bollen endast en gång och den är i spel när den placerats (Regel 20-4). Om bollen vid placeringen inte stannar på den plats där den placerades gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den plats där den placerats och sedan rör sig utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger om inte föreskrifterna av någon annan Regel gäller.

Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den eller om han flyttar bollen på något annat sätt, t.ex. genom att rulla den med en klubba, får han ett slags plikt.

2. Out of bounds

  • Alla allmänna vägar, stigar och murar eller staket som begränsar eller avdelar banan. En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller förbi en sådan väg eller stig, även om den kommer till vila på en annan del av banan.
  • Vita pinnar nära sådana vägar och stigar identifierar endast hindret men visar inte dess gräns.
  • På eller förbi väggar/vallar, som identifieras med vita pinnar, till höger om Hålen 3 och 4. Vid de delar av dessa hål där det inte finns någon vägg definierar vita pinnar gränsen.

3. Organiska delar av banan

Alla grusbelagda vägar och stigar.

4. Oflyttbara hindrande föremål

  • Alla vägar och stigar med artificiell beläggning (asfalt eller betong).
  • Cementdräneringen till höger om green på Hål 15.
  • Träslipers vid greenbunker på hål 6. Om spelaren tar lättnad måste bollen droppas i bunkern.
  • Skydd av unga träd identifierade med stödpinne. Om ett sådant träd, dess stödpinne eller dess ”alcorque” (hål runt trädet vid marken för att bevara vatten) påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving måste bollen, utan plikt, lyftas och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål).

5. Onormala markförhållanden (regel 25) 

Områden utan gräsväxt på den finklippta delen av spelfältet.

6. Avståndsmätare är tillåtet men endast för att mäta avstånd 

7. Ledningar 

Om bollen träffar en upphöjd ledning eller kabel skall slaget annulleras och en ny boll droppas utan plikt så nära som möjligt från den ursprungliga platsen. Regel 20-5 gäller.

8. Mobiltelefon

Det är tillåtet att använda mobiltelefon på banan. Man kan samtala under förutsättning att man inte stör de andra spelarna eller försenar spelet

9. Tillfällig lokal regel att gälla fr o m 2015-11-30

Områden där det tidigare varit träd och som nu är belagda med NY sand och grus, är att betrakta som ”MARK UNDER ARBETE”. Regel 25 är tillämplig.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL

Matchspel – Förlust av hål

Slagspel – Två slag

Inläggsförfattare: 9999 - Jan Wallin