Startlista 7 januari 2015

STARTLISTA  2015-01-07                  Scorekort skall hämtas senast 30 min före start   

Tävlingsfunktionär: Gunilla o. Kurt       Tel: 966731187    mobil: 634358841    mail: gk_sam@hotmail.com

Boll Tid Namn: Hcp x Boll Tid Namn: Hcp x
1 8.34 Totte Lundberg     11 9.54 Uno Wilhelmsson    
    Per-Olof Ericsson         Hans Johansson    
    Walter Carlsson         Lisbeth Wennerholm    
              Eva Petersson    
2 8.42 Göran Wallin     12 10.02 Bertil Lindgren      r.t    
    Erik Larsen         Claes Elliot           r.t    
    Håkan Sjödin         Grethe Jönsberg    
              Else-Britt Johansson    
3 8.50 Lorentz Lorentzen     13 10.10 Enok Kjaernsbekk   r.t    
    Per-Gunnar Carlsson         Gurli Eriksson    
    Ulla Raaschou         Margareta Parén    
    Aase Kaalund Hansen              
4 8.58 Bengt Nordin     14 10.18 Emma Carlsson    
    Bert Walter         Gunilla Samuelsson    
    Annika Jansson         Ingrid Björn    
    Gunilla Lorentzen              
5 9.06 Jörgen Engerfeldt     15 10.26 Mats Carlsson    
    Carl-Henrik Raaschou         Kurt Samuelsson    
    Eric Dalsfeldt         Olle Hellgren    
    Paul Dalsfeldt         Karl Jönsberg       r.t    
6 9.14 Tore Malm     16 10.34      
    Hans Jungefeldt              
    Anita Eriksson              
    Margareta Öhman              
  7 9.22 Kjell Thronaes     17 10.42      
    Jan Widell              
    Anthony Lindqvist              
    Hans Öhman     r.t              
8 9.30 Lennart Eriksson     18 10.50      
    Stanley Olsson              
    Maj-Britt  Lindqvist              
    Brit Signy Thronaes              
9 9.38 Bo Almlöf          r.t     19 10.58      
    Finn Pettersen  r.t              
    Britt-Marie Andersson              
    Eva-Lena Karlsen              
10 9.46 Kjell-Åke Wennerholm              
    Stig Pettersson              
    Gullan Almlöf              
    Viveka Wikman              

Inläggsförfattare: 9999 - Jan Wallin